W poprzednim poradniku omawialiśmy jak bezpiecznie zalogować się do konta bankowego przez Internet. W drugiej części opowiemy o bezpieczeństwie przelewów internetowych oraz sposobów korzystania z szybkich płatności. Temat bezpieczeństwa płatności mobilnych omówimy w wydzielonym wątku.

Wspomnieliśmy już wcześniej, że z bankowości internetowej nie powinno się korzystać w miejscach, co do których mamy ograniczone zaufanie, podobnie jest z komputerami publicznymi, jak również sieciami ogólnodostępnymi. Warto w tym miejscu jeszcze dodać, że w miejscach publicznych, na dworcach, kawiarniach bardzo często można znaleźć kamery, które mogą rejestrować obraz nie tylko otaczającej nas przestrzeni, ale również naszego komputera, podczas procesu wprowadzania danych wrażliwych. Oczywiście są sytuacje, kiedy musimy zalogować się do systemów bankowości elektronicznej by wykonać przelew “na już”, ale gdy to tylko możliwe zwracajmy uwagę, czy są kamery w pobliżu i jak są one ustawione względem naszego monitora. W większości przypadków zagrożenie jest niewielkie, aczkolwiek warto zabezpieczyć się i zawsze stosować podczas logowania hasła ukrywane “pod gwiazdkami” lub jeśli to niemożliwe, przynajmniej zasłonić wprowadzane hasło. Część dostawców bankowości elektronicznej w ogóle nie zezwala na “odkrywanie” znaków podczas ich wprowadzania i jest to bardzo dobrą praktyką, która z pewnością zabezpieczy co niektóre roztargnione osoby.

Bezpieczeństwo przelewów internetowych

Zalogowaliśmy się do bankowości elektronicznej, chcemy wykonać przelew internetowy, jak tego dokonać? W pierwszej kolejności musimy zweryfikować numer konta, na który chcemy przelać pieniądze. Systemy bankowości wyposażone są już w odpowiednie zabezpieczenia, gdy rachunek bankowy jest niedostępny, nieaktywny lub w złym formacie, systemy nie pozwolą na dokonanie przelewów.

Jeśli do wklejenia numeru rachunku bankowego używamy metody “kopiuj i wklej”, system bankowy może poprosić nas o wprowadzenie kilku cyferek z numeru rachunku, dzięki temu zmusi nas po części do ręcznego zweryfikowania prawidłowości numeru. Bardzo często to właśnie pomyłka w numerze rachunku skutkuje późniejszymi problemami, po wklejeniu numeru rachunku zawsze warto ręcznie go zweryfikować lub najbezpieczniej – wprowadzić go ręcznie z późniejszą dodatkową jego weryfikacją.

W polu odbiorcy zawsze starajmy się napisać pełne dane. Z kolei tytuł przelewu uzależniony jest już od odbiorcy płatności. Jeśli odbiorca wymaga, aby w tytule przelewu był podany kod, musimy się do tego zastosować, albowiem jeśli go nie uwzględnimy, systemy automatyczne mogą mieć problem z weryfikacją naszej płatności. Tak jest na przykład w szybkich płatnościach, gdy jako tytuł przelewu zwykle jest ciąg niezrozumiałych dla nas znaczków.

Po zakończeniu wprowadzania rachunku odbiorcy, nazwy odbiorcy, tytułu przelewu oraz oczywiście kwoty, zatwierdzając przelew praktycznie już dokonaliśmy przelewu. Ale chwileczkę! Przecież większość banków pozwala na dodatkową weryfikację przelewu poprzez kod SMS. Jest to świetna funkcja, która może uchronić się przed nieautoryzowanym przelewem.

W ustawieniach swojego konta internetowego znajdziesz funkcje odpowiedzialne za weryfikację SMS. Po jej aktywacji każdorazowo, gdy będziesz chciał cokolwiek przelać ze swojego konta, system bankowy wyśle do Ciebie SMS, z prośbą o potwierdzenie transakcji. W wiadomości SMS będzie kod, który zwykle należy przepisać po kliknięciu przycisku odpowiedzialnego za wysyłkę przelewu. UWAGA! Zawsze pilnuj, by Twój numer do wysyłki SMS był aktywny, w przypadku zgubienia telefonu lub karty SIM najlepiej całkiem zmienić numer na inny. Wspominamy o tym, ponieważ część osób po zgubieniu SIM występuje do operatora o duplikat karty i nie zmienia numeru, ryzyko jest zawsze, więc warto mądrze podejść do tego tematu.