Kiedy coraz więcej czasu spędzamy w domu warto zwrócić uwagę na jakość powietrza, którym oddychamy. Zanieczyszczenia w powietrzu to nie tylko smog czy pyłki, ale również różnego rodzaju związki chemiczne emitowane przez materiały budowlane czy meble. Ważne jest, aby podejmować kroki w kierunku poprawy jakości powietrza w domu. Pierwszym krokiem jest skorzystanie z urządzeń mierzących jakość powietrza w pomieszczeniach, które mogą wykrywać różnego typu zanieczyszczenia, jak również dokonać pomiaru wilgotności i temperatury. Jakie urządzenie wybrać? Jakie parametry sprawdzić i na co zwrócić uwagę? O tym wszystkim dowiecie się w niniejszym artykule.

Jak działa na nas zanieczyszczone powietrze?

Zanieczyszczone powietrze może działać szkodliwie na nasz organizm na wiele sposobów. Wdychanie zanieczyszczeń może prowadzić do chorób układu oddechowego, takich jak astma czy przewlekłe zapalenie oskrzeli, a także może powodować choroby serca i układu krążenia. Na dłuższą metę może to prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Zanieczyszczone powietrze może również wpływać na zdolność naszego ciała do walki z chorobami, poprzez osłabienie układu odpornościowego. Dodatkowo zanieczyszczenia wpływają na środowisko, prowadząc do zagrożenia dla ekosystemów i gatunków zwierząt.

Widać więc, że problem zanieczyszczenia powietrza ma szerokie i poważne konsekwencje dla naszego zdrowia i środowiska. Jednak nie wszystkie zanieczyszczenia mają taki sam wpływ na nasze zdrowie. Różnego rodzaju czynniki, takie jak rodzaj zanieczyszczenia, stężenie oraz czas, przez który był on obecny w powietrzu, mogą wpływać na stopień szkodliwości. W każdym razie, warto zdawać sobie sprawę z potencjalnego ryzyka i starać się ograniczać swoją ekspozycję na zanieczyszczone powietrze. Można to robić przez unikanie zanieczyszczonych obszarów, korzystanie z filtrów powietrza w domu lub oczyszczaczy. Ważnym elementem jest też pomiar jakości powietrza, albowiem aby w ogóle zareagować na zagrożenie, musimy być świadomi jego występowania.

domowy oczyszczacz powietrza z miernikiem

Co zmierzymy domowymi czujnikami jakości powietrza?

Coraz częściej słyszymy o smogu i zanieczyszczeniu powietrza, a to sprawia, że zachowanie czystości powietrza staje się coraz ważniejsze. Jednym z narzędzi, które staną się dla nas nieocenione, będą domowe czujniki jakości powietrza. Mogą nam pomóc w identyfikacji najbardziej zanieczyszczonych obszarów w naszych domach i okolicach.

Współcześnie na rynku dostępna jest szeroka gama czujników jakości powietrza, które można sklasyfikować pod względem wykrywanych zanieczyszczeń, technologii, zastosowania czy precyzji pomiarów. Zanim jednak zaczniemy omawiać poszczególne rodzaje czujników, warto wspomnieć o podstawowych parametrach, które są mierzone przez tego typu urządzenia. Najważniejsze z nich to: stężenie pyłów zawieszonych PM (PM2,5, PM10), stężenie gazów (np. ozon O3, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, dwutlenek azotu NO2), wilgotność względna, temperatura oraz ciśnienie atmosferyczne. Te konkretne parametry pozwalają na ocenę jakości powietrza oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska.

Liczba dostępnych czujników stale rośnie, możemy już mierzyć praktycznie wszystkie parametry związane z jakością powietrza. Dzięki wskazaniom czujników, możemy lepiej zadbać o nasze otoczenie i zminimalizować negatywny wpływ zanieczyszczeń na nasze zdrowie.

Wiele czujników oferuje nam ustawienie alarmów, kiedy zostaną uruchomione, mogą nas ostrzec przed niebezpieczeństwem dla naszego zdrowia. Takie czujniki możemy postawić choćby przy otwartym oknie, aby informowały nas, że sąsiad zaczął palić plastikiem w piecu i trzeba szybciutko okno zamknąć.

Czujniki jakości powietrza mogą pomóc nam również w zapewnieniu odpowiedniej wilgotności powietrza w naszych domach. Stężenie pary wodnej w powietrzu może wpłynąć na zdrowie i komfort naszych ciał, zwłaszcza w przypadku alergików. Utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w naszych domach może przynieść znaczną ulgę podczas mokrych miesięcy.

Jakie są rodzaje czujników jakości powietrza?

Czujniki jakości powietrza odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu stanu atmosfery w naszym otoczeniu, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Dzięki nim możemy sobie uświadomić, jak czyste i zdrowe jest powietrze, którym oddychamy oraz reagować na pojawiające się zagrożenia związane z zanieczyszczeniem.

Czujniki mamy różnorakie: począwszy od prostych, domowych urządzeń, które pokazują jedynie ogólne wskaźniki jakości powietrza na ekranach cyfrowych, po zaawansowane stacje monitorujące powietrze na zewnątrz, które są wykorzystywane przez organizacje odpowiedzialne za monitorowanie jakości powietrza na terenie miast czy regionów. Najpopularniejsze z nich to czujniki optyczne do pomiaru pyłów zawieszonych, czujniki chemiczne do pomiaru gazów czy czujniki meteorologiczne do pomiaru parametrów klimatycznych.

Czujniki jakości powietrza wewnątrz mieszkań zyskują na popularności, ponieważ wiele osób zdaje sobie sprawę z konieczności monitorowania jakości powietrza, którym oddychamy, szczególnie że coraz więcej osób pracuje i spędza czas w domach. Właściwe monitorowanie pozwala na utrzymanie komfortu osobistego oraz na zapewnienie zdrowego środowiska życia. Rodzaje czujników jakości powietrza, które możemy zainstalować w mieszkaniu, są różne i każdy z nich odpowiada za różne parametry powietrza.

  1. Czujniki PM: Czujniki pyłu zawieszonego PM (pyłów PM2.5 i PM10) mierzą stężenie drobinek o różnych wielkościach, które mogą być wdychane przez mieszkańców. Wysokie stężenie takich drobinek może powodować różne problemy zdrowotne, takie jak alergie czy problemy z oddychaniem.
  2. Czujniki wilgotności: Wilgotność względna powietrza jest istotnym czynnikiem wpływającym na komfort życia w pomieszczeniach. Zbyt niska lub zbyt wysoka wilgotność może prowadzić do problemów zdrowotnych oraz przerostu pleśni i roztoczy w domach. Czujniki wilgotności pomagają w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgotności.
  3. Czujniki CO2: Stężenie dwutlenku węgla (CO2) w pomieszczeniach oznacza jakość powietrza, którym oddychamy. Wysokie stężenie CO2 może powodować uczucie zmęczenia, bóle głowy i problemy z koncentracją. Czujniki CO2 pomagają utrzymać właściwy poziom tego gazu w pomieszczeniach.
  4. Czujniki tlenek węgla (CO): Tlenek węgla jest bezwonnym, bezbarwnym i trującym gazem, który może być emitowany przez systemy grzewcze, kotły gazowe oraz urządzenia na gaz. Czujniki tlenku węgla są niezbędne w celu monitorowania obecności tego groźnego gazu.

Do dyspozycji mamy także czujniki, które różnią się między sobą sposobem pomiaru. Na rynku znajdziemy czujniki laserowe, które do pomiarów używają wiązki lasera. Niestety ta metoda pomiarowa jest obarczona największym błędem.

Skuteczniejszą metodą jest zamontowany w środku urządzenia wiatraczek, który zasysa powietrze do środka, a umieszczona wewnątrz urządzenia aparatura pomiarowa dokonuje jego sprawdzenia. W ten sposób otrzymujemy możliwie dokładne wyniki, chociaż niskiej jakości mierniki jakości powietrza mogą mieć problemy w odróżnieniu np. kurzu od zanieczyszczeń PM.

Część dostępnych na rynku czujników potrafi nie tylko zmierzyć jakość powietrza w domu, ale także na zewnątrz budynku, dostarczając użytkownikowi 2 różnych pomiarów. Pomiar na zewnątrz odbywa się poprzez wyprowadzenie z urządzenia sondy z czujnikiem i zamontowanie np. za oknem. Funkcja bardzo ciekawa, ponieważ dostarcza użytkownikom informacji także o warunkach na zewnątrz, co na przykład dla osób z astmą lub wrażliwych na pyły PM jest bardzo istotnym wskaźnikiem, czy można bezpiecznie wyjść z domu, aby załatwić sprawy na podwórku.

Urządzenia do pomiaru jakości powietrza cieszą się stale rosnącą popularnością i patrząc na ilość osób, które palą w piecach czym popadnie, ta tendencja raczej zostanie utrzymana, a nawet przyspieszy. Coraz więcej osób chce wiedzieć, w jakich warunkach egzystuje i miernik jest tu idealnym narzędziem.